Aociatia Muguras Saucestean

Program FEADR

MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

SOLICITANT: Asociatia Muguras Saucestean, comuna Saucesti, jud. Bacau

TITLU PROIECT: PROIECT CULTURAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII VIETII PRIN PROMOVAREA PORTULUI POPULAR VALEA SIRETULUI

Proiectul cultural are in vedere incurajarea implicarii elevilor in promovarea folclorului local prin desfasurarea de activitati cultural – educative cu Ansamblul Folcloric Mugurasii Saucesti. Prin implementarea acestui proiect se doreste ca Asociatia Muguras Saucestean sa devina independent in organizarea de evenimente locale dar si sa participle la evenimentele organizate la nivel national cu echipamentele si dotarile proprii. Prin proiect se doreste achizitionarea urmatoarelor echipamente:

  • Costume populare

  • Instalatie de sonorizare

  • Instrumente musicale

  • Materiale de promovare

Proiect semnat: 08.09.2014

Ajutor public nerambursabil: 9,999 euro.

Total proiect: 9,999 euro

Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.