Arhiva Masura 8 Sesiunea 2018 – Apelul 01

Ghidul Solicitantului M.8 Dezvoltarea sociala, cultural turistica a comunitatilor - Deschide aici Anexa 1 – Cerere Finantare versiunea octombrie – Deschide aici Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG 907 – Deschide aici Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiari  – Deschide aici Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu – Deschide aici Anexa 5 – C.1.1 Contract de Finantare – Deschide aici Anexa 6 – Fisa masurii – Deschide aici Anexa 7 –  Acte normative utile – Deschide aici Anexa 8 – Model declaratie propria raspundere – Deschide aici Fisa de evaluare generala E1.2 – Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.