Arhiva Sesiunea 2023 Masura 6/6A – Apel 03 EURI

Ghidul Solicitantului  M.6 Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local – EURI – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare – Deschide aici

Anexa 2 – Model Plan de Afaceri – Deschide aici

Anexa 3 – Contract de Finantare – Deschide aici

Anexa 5 – Fișa măsurii – Deschide aici

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – Deschide aici

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – Deschide aici

Anexa 6.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate – Deschide aici

Anexa 6.4 – Declaratiea ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 – Deschide aici

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN  – Deschide aici

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat – Deschide aici

Anexa 10 – Lista zonelor cu destinatii eco-turistice – Deschide aici

Anexa 11 – Lista ariilor naturale protejate – Deschide aici

Anexa 12 – Instructiuni evitare conditii artificiale – Deschide aici

Anexa 13 – Declaratie privind mentinerea investitiei pe o perioada de minim 3 ani de la data ultimei plăți – Deschide aici

Anexa 14 – Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca – Deschide aici

Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Deschide aici

Fisa de evaluare generala E1.2 – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.