Arhiva Sesiunea 2018 Masura 2/ 2B – Apelul 01

!!! Informare cu privire la Criteriul de Eligibilitate EG4 - Deschide aici!!!

  Ghidul Solicitantului M.2 Reinoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri - Deschide aici Anexa 1 – Cerere Finantare - Deschide aici Anexa 2 – Plan de Afaceri sM6.1  - Deschide aici Anexa 3 – Model Contract de finantare - Deschide aici Anexa 4.1- Studiu de Fezabilitate Anexa B - Deschide aici Anexa 4.2- Studiu de fezabilitate Anexa C - Deschide aici Anexa 4 - Studiu de fezabilitate conform HG 907 2016 -  Deschide aici Anexa 5 – Fișa măsurii – Deschide aici Anexa 6 - Declarație pe propria răspundere privind încheierea unui contract cu o firma de profil pt reciclare - Deschide aici Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici Anexa 8 – Codul si calculator de bune practici agricole – Deschide aici Anexa 9 – OUG nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015-2020 – Deschide aici Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol 6.1 – Deschide aici Anexa 11 – OMADR nr.397-2003 pentru a podgorii si centre viticole – Deschide aici Anexa 12 – ORDIN nr.247-2012 pentru aprobarea listei DOC si IG – Deschide aici Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ – Deschide aici Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ – Deschide aici Anexa 15 – Zone normale cu constrangeri specific si semnificative sM6.1 – Deschide aici Anexa 16 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale – Deschide aici Anexa 17 - Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca - Deschide aici Anexa 18 - Declaratie ca solicitantul inscriere cooperativa - Deschide aici Anexa 19 - Declaratie privind mentinerea investitiei pe o perioada de minim 3 ani e la data ultimei plăți - Deschide aici Anexa 20 - Declaratie ca solicitantul a preluat exploatatia - Deschide aici Fisa de evaluare generala 1.2L – Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici Coeficientii productiei standard 2013-Actualizat 2017 – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.