Arhiva sesiunea 2017 Masura 9/6C – Apelul 02

Ghidul Solicitantului M.9 Investiții în infrastructura de broadband și acces la internet – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare versiunea octombrie – Deschide aici

Anexa 2 -Studiul de Fezabilitate Anexa B – Deschide aici

Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate Anexa C – Deschide aici

Anexa 2 -Studiul de Fezabilitate HG28 – Deschide aici

Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG907 – Deschide aici

Anexa 3 – Memoriu Justificativ – Deschide aici

Anexa 3 – Memoriu Justificativ Anexa B – Deschide aici

Anexa 3 –  Memoriu Justificativ Anexa C – Deschide aici

Anexa 4.1 – Declaratie privind IMM – Deschide aici

Anexa 4.2 – Declaratie privind intreprinderile in dificultate – Deschide aici

Anexa 4.3 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si de minimis – Deschide aici

Anexa 4.4 – Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea – Deschide aici

Anexa 4.5 – Declaratie privind asigurarea accesului operatorilor interesati sa-si dezvolte propria retea de acces – Deschide aici

Anexa 5 – Fisa masura – Deschide aici

Anexa 6 – Contract de Finantare – Deschide aici

Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici

Anexa 8 – Aviz tehnic tip INSCC pentru componenta tehnică a SF MJ privind infrastructura de broadband si Procedura de avizare a INSCC – Deschide aici

Anexa 9 – Lista zonelor albe actualizata 31-01-2017 – Deschide aici

Anexa 10 – Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca – Deschide aici

Fisa de evaluare generala 1.2L – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.