Arhiva Sesiunea 2017 Masura 3/A – Apelul 01

Ghidul solicitantului  M.3 Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare – corespondent sM 9.1 V1 – Deschide aici

Anexa 2 – Model Plan afaceri – Deschide aici

Anexa 3 – Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei – Deschide aici

Anexa 4 – Lista localitati HNV – Deschide aici

Anexa 5 – Model_plan_marketing – Deschide aici

Anexa 5 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene – Deschide aici

Anexa 6 – Model Contract finantare – Deschide aici

Anexa 8 – Lista actelor normative utile – Deschide aici

Anexa 9 – Declaratie incadrare intrepr in IMM – Deschide aici

Anexa 10 Fișa măsurii – Deschide aici

Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca – Deschide aici

Fisa de evaluare generală E1.2 – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare – corespondent sM 9.1 – Anulat

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.