Arhiva Sesiunea 2017 Masura 7/6B – Apelul 02

Ghidul Solicitantului M.7 Dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare versiunea octombrie – Deschide aici

Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG28 – Deschide aici

Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG907 – Deschide aici

Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici – Deschide aici

Anexa 4 – Contract de Finantare – Deschide aici

Anexa 5 – Fisa masurii – Deschide aici

Anexa 6 – Recomandari analiza cost-beneficiu – Deschide aici

Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici

Anexa 8 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect – Deschide aici

Anexa 9 – Model Acord de Parteneriat – Deschide aici

Anexa 10 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – Deschide aici

Fisa de evaluare generala 1.2L – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

 

 

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.